Hem / Produkter / Normapparater / Elektroniska impulsrelän

Elektroniska impulsrelän

Elektroniska impulsrelän

Elektroniska impulsreläN för montage på DIN-skena i normcentraler

Läs mer
Välj produkt

Produktbeskrivning

Elektroniskt impulsrelä med centralstyrningsfunktion och med minnesfunktion vid strömavbrott. Impulsreläet används för att styra till exempel kopplingsutrustningar och belysning. EIRC har två anslutningsterminaler som manövreras med centrala styrpulser för tändning respektive släckning. Om flera impulsreläer av typ EIRC monteras i en anläggning kan till exempel belysningen släckas eller tändas centralt, oberoende av impulsreläernas tidigare kontaktstatus. Varje relä kan även styras lokalt via en tryckknapp på fronten.

Impulsreläet kräver fast manöverspänning och kan manövreras valfritt med eller nolla. Försett med 1 slutande potentialfri kontakt och 3 anslutningsterminaler för lokal styrning vilket underlättar om flera tryckknappar skall anslutas. Reläet har en dubbel terminal på ena polen av den potentialfria kontakten.

Produktbeskrivning

EIRT kan ställas med en frånslagsfördröjning mellan 0,1 sek till 10 dagar. Efter inställd tid har räknats ner slår relät ifrån. Reläet kan användas som tidrelä alternativt trappautomat för styrning av t.ex. kopplingsutrustningar och belysning. Reläet kan också slås ifrån som ett vanligt impulsrelä innan utsatt tid genom en ny styrpuls till exempel via en tryckknapp.

EIRT kan manövreras via vridomkopplaren på fronten för automatik till- eller frånläge. Försett med 1 vxl. potential fri kontakt och 3 anslutningsterminaler för styrning, vilket underlättar om flera trycknappar skall anslutas. Impulsreläet kräver fast manöverspänning och kan manövreras valfritt med fas eller nolla. Relästatus indikeras med en röd lysdiod som blinkar snabbt under tidräkning.

Produktbeskrivning

Elektroniska impulsrelä för montage på DIN-skena i normcentraler. Impulsrelät används för att styra till exempel kopplingsutrustningar och belysning. Reläerna har 1 slutande potentialfri kontakt och har 3 anslutningsterminaler för styrning vilket underlättar om flera trycknappar skall anslutas.

Reläerna kan styras manuellt via en tryckknapp på fronten. Impulsreläerna kräver fast manöverspänning och kan manövreras valfritt med fas eller nolla. Relä om 24 V kan strömförsörjas valfritt med AC eller DC. Impulsreläerna klarar fast spänning på manöveringången. Reläerna har en dubbel terminal på ena polen av den potentialfria kontakten.

Produktbeskrivning

Elektroniska impulsrelä för montage på DIN-skena i normcentraler. Impulsrelät används för att styra till exempel kopplingsutrustningar och belysning. Reläerna har 1 slutande potentialfri kontakt och har 3 anslutningsterminaler för styrning vilket underlättar om flera trycknappar skall anslutas.

Reläerna kan styras manuellt via en tryckknapp på fronten. Impulsreläerna kräver fast manöverspänning och kan manövreras valfritt med fas eller nolla. Relä om 24 V kan strömförsörjas valfritt med AC eller DC. Impulsreläerna klarar fast spänning på manöveringången. Reläerna har en dubbel terminal på ena polen av den potentialfria kontakten.

Detaljer

E-nummer

4027332

Beteckning

EIRC116230

Märkspänning

230 V AC

Egen förbrukning

24 mA

Poler

1-pol, slutande

Funktion

Slutande

Märkström

16A AC21, slutande potentialfri kontakt

Moduler

1

Relästatusindikator

Röd LED

Spänningsindikator

Grön LED

Glödlampstest

2000 W

Seriekomp. Lysrör

1000 W

Parallell komp. Lysrör

750 W

Lågenergilampor

500 W

Max glimlamptest (vid 230V AC)

40 mA = max 7 st Eljo 1830147

Max impulslängd

Oändlig

Arbetstemperatur

-20°C till +45°C

Anslutningsarea

0,5 – 2,5 mm²

Material

Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material

Tidsområde

-

Tidsinställning

-

E-nummer

4027329

Beteckning

EIRT116230

Märkspänning

230 V AC

Egen förbrukning

24 mA

Poler

1-pol växlande

Funktion

Växlande

Märkström

16A AC21, slutande potentialfri kontakt

Moduler

1

Relästatusindikator

Blinkande Röd LED

Spänningsindikator

Grön LED

Glödlampstest

2000 W

Seriekomp. Lysrör

1000 W

Parallell komp. Lysrör

750 W

Lågenergilampor

500 W

Max glimlamptest (vid 230V AC)

40 mA = max 7 st Eljo 1830147

Max impulslängd

Oändlig (gäller inte centralstyrning)

Arbetstemperatur

-20°C till +45°C

Anslutningsarea

0,5 – 2,5 mm²

Material

Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material

Tidsområde

0,1 sekund till 10 dagar

Tidsinställning

Vridomkopplare, tid + faktor

E-nummer

4027324

Beteckning

EIR116230

Märkspänning

230 V AC

Egen förbrukning

24 mA

Poler

1

Funktion

-

Märkström

16A AC21, slutande potentialfri kontakt

Moduler

1

Relästatusindikator

Röd LED

Spänningsindikator

Grön LED

Glödlampstest

2000 W

Seriekomp. Lysrör

1000 W

Parallell komp. Lysrör

750 W

Lågenergilampor

500 W

Max glimlamptest (vid 230V AC)

40 mA = max 7 st Eljo 1830147

Max impulslängd

Oändlig

Arbetstemperatur

-20°C till +45°C

Anslutningsarea

0,5 – 2,5 mm²

Material

Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material

Tidsområde

-

Tidsinställning

-

E-nummer

4027322

Beteckning

EIR11624

Märkspänning

24 V AC/DC

Egen förbrukning

20 mA (vid AC)

Poler

1

Funktion

-

Märkström

16A AC21, slutande potentialfri kontakt

Moduler

1

Relästatusindikator

Röd LED

Spänningsindikator

Grön LED

Glödlampstest

2000 W

Seriekomp. Lysrör

1000 W

Parallell komp. Lysrör

750 W

Lågenergilampor

500 W

Max glimlamptest (vid 230V AC)

40 mA = max 7 st Eljo 1830147

Max impulslängd

Oändlig

Arbetstemperatur

-20°C till +45°C

Anslutningsarea

0,5 – 2,5 mm²

Material

Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material

Tidsområde

-

Tidsinställning

-

Artikellista

    Artikelnr. E-nummer Beteckning Märkspänning Egen förbrukning Poler Funktion Märkström Moduler Relästatusindikator Spänningsindikator Glödlampstest Seriekomp. Lysrör Parallell komp. Lysrör Lågenergilampor Max glimlamptest (vid 230V AC) Max impulslängd Arbetstemperatur Anslutningsarea Material Tidsområde Tidsinställning
    EIRC116230 4027332 EIRC116230 230 V AC 24 mA 1-pol, slutande Slutande 16A AC21, slutande potentialfri kontakt 1 Röd LED Grön LED 2000 W 1000 W 750 W 500 W 40 mA = max 7 st Eljo 1830147 Oändlig -20°C till +45°C 0,5 – 2,5 mm² Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material - -
    EIRT116230 4027329 EIRT116230 230 V AC 24 mA 1-pol växlande Växlande 16A AC21, slutande potentialfri kontakt 1 Blinkande Röd LED Grön LED 2000 W 1000 W 750 W 500 W 40 mA = max 7 st Eljo 1830147 Oändlig (gäller inte centralstyrning) -20°C till +45°C 0,5 – 2,5 mm² Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material 0,1 sekund till 10 dagar Vridomkopplare, tid + faktor
    EIR116230 4027324 EIR116230 230 V AC 24 mA 1 - 16A AC21, slutande potentialfri kontakt 1 Röd LED Grön LED 2000 W 1000 W 750 W 500 W 40 mA = max 7 st Eljo 1830147 Oändlig -20°C till +45°C 0,5 – 2,5 mm² Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material - -
    EIR11624 4027322 EIR11624 24 V AC/DC 20 mA (vid AC) 1 - 16A AC21, slutande potentialfri kontakt 1 Röd LED Grön LED 2000 W 1000 W 750 W 500 W 40 mA = max 7 st Eljo 1830147 Oändlig -20°C till +45°C 0,5 – 2,5 mm² Självslocknande enligt UL94V-0, Halogenfritt material - -