Hem / Produkter / Eluttagscentraler / Insatser / Elbilsladd / Eco eluttag elbilsladd EpSpot

Eco eluttag elbilsladd EpSpot

Eco eluttag elbilsladd EpSpot

Insats för Eco-kapsling med styrda uttag för att ladda bilen

Eco-insats för elbilsladd

En insats för den klassiska Eco-kapslingen som gör det enkelt att installera laddstationer på bostadsrättsföreningar, företag och publika platser. Insatsen kan enkelt bytas ut i befintliga motorvärmarcentraler. Insatsen för elbilsladd till Eco-kapslingen är en enkel helhetslösning för att styra, mäta och ta betalt via molntjänster.

Börja räkna hem din investering i elbilsladd från dag ett

EpSpot är den 100 % molnbaserade tjänsten som gör det enkelt att styra, mäta och ta betalt. Oavsett om det handlar om publika tjänster, till anställda eller för medlemmar. Tjänsten finns nu tillgänglig i Eldon Installations laddstolpar och eluttagscentraler för bilvärmecamping och elbilsladd till unikt förmånliga villkor. Här kan du läsa mer om abonnemangen.

 

Vill du veta mer eller ha en offert på just ditt projekt? Kontakta oss på info@eldoninstallation.se eller 010-206 77 11.

 

Teknisk information

Personskyddsbrytare 16A, 30mA, 6kA 2 st
Reläutgång 16A 1-fas 2 st
Antal CEE-uttag 2 st
Inbyggda elmätare 10 A, styrbar
Kommunikationsmodul EpSpot
Märkspänning för elbilsladdning 230 V
Märkström 16 A
Effekt AC: 3,7 kW per uttag
Antal faser 1
DC-övervakning Ja

Tjänsten EpSpot RTTS

Den molnbaserade realtidstjänsten för elektricitetshantering kompletterar befintlig eller ny elinfrastruktur. Funktionalitet för att säkert hantera laster, införa nya affärsmodeller och skapa tillgänglighet. Modulen för EpSpot RTTS är installerad i eluttagsinsatsen eller laddstolpen och skapar mikrotransaktioner mellan användare och uttag. Systemet kan styras från app eller andra system. Omfattande stöd för felhantering gör att behov av kundtjänst hålls till ett minimum.

 • Tjänsten är dynamiskt skalbar. Utan krav på avancerade nätkonfigurationer som till exempel portöppningar eller VPN tunnlar
 • Högsta datasäkerhet tack vare genomgående kryptering och att persondata aldrig hanteras i lokal utrustning
 • Sköter allt i realtid, från laststyrning, transaktioner och kreditkontroll
 • Med omfattande funktionalitet kan EpSpot lätt integrera med andra system

100 % molnbaserat – för användaren

 • Hitta lediga uttag
 • Starta och avsluta el-sessioner
 • Övervaka och fjärrstyra el-sessioner
 • Se historik
 • Betala och fyll på pengar via kreditkort eller Swish
 • Ändra inställningar
 • Få hjälp och tips i samband vid fel
 • Betala via kreditkort eller Swish
 • Appen ger användarna tillgänglighet och kontroll över sessioner och uttag
 • Lastbalansering och köfunktion
 • Realtidskartor
 • Push-notiser vid start och slut av sessioner

Läs om EpSpot hos Scania

100 % molnbaserat – för ägaren

EpSpot RTTS systemet är helautomatisk och sköter verksamheten enligt den konfiguration som gjorts. Uttagsägarens administratör har full översikt över vad som pågår och systemets inställningar:

 • Styr, mät och ta betalt via molntjänsten
 • Fördelning av effekt sker i molnet
 • Plug & Play – Laddsystemet kopplas automatiskt upp över elnätet
 • HEXA-sense® teknologi
 • Sessionsbaserad energimätning för debitering från lön och för energiskattetransaktioner
 • Accesskontroll mot företagets förmånsportal
 • Verktyg för belastning- och nyttjandegrad skapar underlag för utbyggnadsbeslut
 • Rapporter för inhyrda parkeringsområden blir underlag för betalning av inköpt elektricitet
 • Effektvakt
 • Automatisk avslut av sessioner som går ner i standby
 • Lastbalansering och köfunktion förhindrar att säkringar överbelastas samtidigt som elektriciteten räcker till fler
 • Automatisk generering av debiteringsunderlag till lönesystem
 • Dynamisk lastbalansering och autostartfunktion
 • Kombinera affärsmodeller
 • Systemets användande
 • Uttagsbeläggning över tid
 • Effektbelastning över tid
 • Funktion i utrustning
 • Pågående & avslutande sessioner
 • Försäljningsrapporter
  Automatiska larm via email till underhållspersonal
 • Översikt användare

Accessmetoder

Uttag kan vara publika eller kräva användarrättighet. Om användare inte ska debiteras kan dessutom uttaget konfigureras att automatiskt slås på när kontakt sätts i. Förbrukningen debiteras då till uttaget. Uttag, Uttagsgrupper och uttagshierarkier kan göras tillgängliga för enskilda individer eller grupper av användare. Hantering av användarrättigheter kan ske på olika sätt:

 • Med webbgränssnitt
 • Distribution av accesskod som matas in direkt i app
 • Integreras till andra system via gränssnittet i mjukvaran (API) för automatisk tillläggning och borttagning av rättigheter på användare

 

Lastbalansering

EpSpot RTTS innehåller en kraftfull verktygslåda som möjliggör effektstyrning för hela elanläggningen. Den molnbaserade lastbalanseringen gör det möjligt att installera fler uttag än vad som kan användas med full effekt samtidigt. Tillgänglig effekt fördelas dynamiskt melan laddstationerna. Tjänsten kan ställas in att följa olika principer.

Varje elssession kontrolleras så att tillåten effekt och antalet sessioner på en säkring inte överskrids.
Överskridande sessioner läggs i kö och släpps på när kapacitet finns tillgänglig. Vilka uttagsnummer som kopplas mot vilken säkring noteras vid installation.

Effektvakten

 • Policybevakar varje strömuttag så att max tillåtet strömuttag inte överskrids. När uttaget konfigureras i administrationsgränssnittet anges max tillåtet strömuttag i Ampere. Överskrids detta stängs sessionen av och användaren får en push-notis till sin telefon
 • Varje uttag och modul knyts till en specificerad säkring. Systemets effektvakt bevakar bara så många sessioner som säkringen klarar av tillåts samtidigt.
 • Ytterligare tillkommande användare under full belastning läggs i kö och får elektricitet i sitt uttag så fort det blir dennes tur. Detta sker automatiskt och användare får automatiskt uppdatering till sin telefon om vad som händer.

 

Affärsmodeller

Systemet är flexibelt uppbyggt och nya affärsmodeller är lätt att skapa. Affärsmodeller kan kombineras i samma installation både på specifika uttag eller beroende på användare. En värdefull funktion vid olika kategorier av användare. Exempelvis tjänstebilsförare och anställda med egen bil. Grundläggande affärsmodeller är:

 • Debitering av användares kassa, som fylls på via betalningskort, och utbetalning till uttagsägare
 • Integration via API till annat betalsystem, som parkeringsbetalsystem. Via API kan alla EpSpot RTTS
  funktioner kommas åt
 • Tariffkomponenter

Tariffer sätts enkelt i webb-gränssnittet och består av tre individuella komponenter:

 • Start-avgift
 • Tim-avgift
 • kWh-avgift

Debiteringsmodulen EpSpot

Den molnbaserade tjänsten möjliggörs med EpSpot debiteringsmodul. En styck per uttag installeras i eluttagscentraler eller laddstolpar. Modulerna kommunicerar med hjälp av Ethernet över elnätsteknologi. Elkablarna som leder fram elen till modulen används som bärare av kommunikationen.

Ethernet över Power Line Communication (EPLC) bryggan som levererats för ändamålet är dLAN® pro 1200 DINrail från Devolo. Denna EPLC brygga lägger ut Ethernetsignalen på fastighetens alla faser. EpSpots debiteringmoduler använder standarden IEEE 1901 och frekvenser mellan 1 – 30 MHz. Signalerna utnyttjar frekvenshoppning. Om några frekvenser fungerar sämre används de andra frekvenserna, Systemet sköter detta automatiskt. EPLC bryggan behöver placeras på en plats som dels har max 100 m kabellängd fram till de ställen där debiteringsmodellerna ska placeras och dels har tillgång till internetuppkoppling via RJ45 uttag.

En bra plats för placering av EPLC bryggan är längs med en dedikerad kabel som matar området med uttag, separat matad från centralen. Vanliga installationsplatser för EPLC bryggan är i elcentral, undercentral eller i markskåp utomhus i kombination med mobilnätsrouter.

I våra installationer finns alltid en personskyddsautomat per uttag placerad före modulen. På så sätt får användaren och systemadministratören information om personskyddsautomaten löst ut.

 

Läs om hur du kan börja räkna hem din investering i elbilsladd från dag ett

Läs om Elsäkerhetsverkets rekomendationer om elbilsladd

Ladda ner vår Produktguide för laddstationer

Läs mer
Välj produkt

Detaljer

E-nummer

2466479

Artikelnummer

ECO2EV116

Beskrivning

Insats Eco 2x Ev för laddning 16 A + 2x EP102